Voor klimaat beschermers klinkt het als de belofte van het land waarin melk en honing stromen: Zweden wil als een van de eerste landen op aarde volledig onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Om deze claim waar te maken, verhogen de Scandinaviërs hun investeringen in de uitbreiding van hernieuwbare energie tot bijna een half miljard euro. Voor sommigen klinkt het in de oren als overstappen van energie met of zonder cadeau.https://beste-energievergelijker.com/overstappen-energie/

Grote Investering In Het Realiseren Van Gebruik Hernieuwbare Energie

Helemaal bovenaan de agenda van de Zweedse energietransitie staat het onderwerp zonne-energie. Dit laatste is tot nu toe strafrechtelijk verwaarloosd in het hoge noorden: Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn er in 2014 in Zweden zonnecentrales geïnstalleerd met een totale output van bijna 80 megawatt.

In hetzelfde jaar kwam Duitsland met een zonne-energieopbrengst van 38.000 megawatt. Om deze kloof te dichten, wil Zweden zijn investeringen in zonne-energie nu achtvoudig vergroten. Van 2017 tot 2019 zullen jaarlijks meer dan 40 miljoen euro bijdragen aan de uitvoering van projecten.

Ben jij binnenkort van plan om te gaan kiezen voor overstappen zakelijke energie? Let dan goed op in welke bedrijfsvorm je dit uitvoert. Wellicht is het beter om gewoon een particulier energiecontract af te sluiten. Druk op de link om meer te weten te komen.

Windenergie Is Al Een Bekend Fenomeen In Zweden

In de andere grote sector van duurzame energieopwekking, windenergie, is Zweden al relatief goed ingeburgerd. Vorig jaar was het geïnstalleerde windvermogen van het land 5.500 megawatt. In totaal werd tweederde van de nieuw gebouwde stroomopwekkings capaciteit in Zweden al geleverd door CO2-vrije en koolstofarme bronnen in 2014. Om het ambitieuze doel van een volledig koolstofarme energievoorziening te bereiken, worden echter veel grotere inspanningen ingezet.

Ook Onderzoek Is Belangrijk Voor Zweden

Vanaf nu investeert Zweden meer dan vijf miljoen euro per jaar in onderzoek naar technologieën voor elektriciteitsopslagen nog een miljoen in de ontwikkeling van slimme netwerken. Vooral hoge subsidies van meer dan 100 miljoen euro per jaar gaan naar de energie-efficiënte renovatie van particuliere huishoudens.

De klimaatbalans van de transportsector moet ook merkbaar worden verbeterd, bijvoorbeeld door het toegenomen gebruik van elektrische bussen. Zweden zal verdere investeringen van meer dan 50 miljoen euro verstrekken voor internationale projecten voor klimaatbescherming in armere regio’s van de wereld.